عشق یعنی این....

نمیدونم چی بگم....

فقط

عشق یعنی این...

[ دو شنبه 6 / 3 / 1391برچسب:,

] [ 11:52 ] [ الی... ]

[ ]

بدون شرح

تاثیر پول رو داشته باش

[ دو شنبه 6 / 3 / 1391برچسب:,

] [ 11:40 ] [ الی... ]

[ ]

دیالوگ زیبایی از جدایی نادر از سیمین

نادر : یکیش پدرم ، من پدرمو نمیتونم ول کنم ، بازم بگم!

سیمین : ولی زنتو... میتونی ول کنی!

نادر : من کی تورو ول کردم ؟ تو منو کشوندی دادگاه، تو برامن دادخواست طلاق فرستادی!

.

سیمین : اون میفهمه که تو پسرشی؟

نادر : من که میفهمم اون پدرمه.

[ دو شنبه 6 / 3 / 1391برچسب:,

] [ 11:0 ] [ الی... ]

[ ]