آه...حرف دل...

 

با خودم فکر میکنم !!!!من که با یک حرف کوچیک اینقدر دلم میشکنه و پریشون میشم...

مولایم تو که

منتظرانت لحظه به لحظه دلت رو میشکنند چیکار میکنی؟؟؟؟

[ سه شنبه 7 / 3 / 1391برچسب:,

] [ 11:26 ] [ الی... ]

[ ]

آدمیت مرده

از همان روزی که دست حضرت قابیل

گشت آلوده به خون حضرت هابیل

از همان روزی که فرزندان آدم

زهر تلخ دشمنی در خون شان جوشید

آدمیت مرده بود

... گرچه آدم زنده بود

از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند

از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند

آدمیت مرده بود

بعد دنیا هی پر از آدم شد و این آسیاب

گشت و گشت

قرنها از مرگ آدم هم گذشت

ای دریغ

آدمیت برنگشت

 

[ سه شنبه 7 / 3 / 1391برچسب:,

] [ 11:22 ] [ الی... ]

[ ]

خدا

درد و دل با خدا

.

.

گفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟

 

... گفتم: خدایا دلم را ربودند گفت: پیش از من؟

 

گفتم: خدایا چقدر دوری گفت: تو یا من؟

 

گفتم: خدایا تنها ترینم گفت: پس من؟

 

گفتم: خدایا کمک خواستم گفت: از غیر من؟

 

گفتم: خدایا دوستت دارم گفت: بیش از من؟

 

گفتم: خدایا اینقدر نگو من گفت: من توام تو من

 

[ سه شنبه 7 / 3 / 1391برچسب:,

] [ 11:21 ] [ الی... ]

[ ]