اسپند دود میکنم...

 

اسپند دود می کنم ، برای عشقمان

هر شب

میان راز و نیاز های شبانه

نکند جادوگر زشت بی تفاوتی ، چشممان بزند . . .

 

[ یک شنبه 2 / 4 / 1391برچسب:,

] [ 10:58 ] [ الی... ]

[ ]

وارونه

تویی که مرا در حال سقوط میبینی

تا به حال اندیشیده ای که شاید خود وارونه ایستاده ای … ؟

 

[ یک شنبه 2 / 4 / 1391برچسب:,

] [ 10:45 ] [ الی... ]

[ ]