باز هم بلند شو
ایستادن کسی که زمینش زده اند
از کسی که به زور سر پایش نگه داشته اند
زیباتر است . . .

http://www.ababycare.com/wp-content/uploads/2012/03/Baby-stand.jpg

[ سه شنبه 4 / 4 / 1391برچسب:,

] [ 21:55 ] [ الی... ]

[ ]

ذکر خدا

http://www.rahkar.ir/wp-content/uploads/2012/04/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA2.jpg
هر کس به زبانی ذکر تو گوید ؛

زبانش مهم نیست ،

مهم ذکر توست ... !!!

خدایا شکرت ...

[ سه شنبه 4 / 4 / 1391برچسب:,

] [ 21:50 ] [ الی... ]

[ ]

دلم گرفته

خیلی دلم گرفته ....

نمیدونم چرا!

حالم خرابه....یه حس بده که اسمشو میذارم دل گرفتگی...

اصن آروم نمیشم امروز ...

حس بدی دارم....یه جور استرس...یه جور نگرانی...

نمیدونم چیکار کنم؟!

[ سه شنبه 4 / 4 / 1391برچسب:,

] [ 18:9 ] [ الی... ]

[ ]

ببخش

برای اشتباه کردن انسان باشید

و برای
بخشیدن خدا....

 

[ سه شنبه 4 / 4 / 1391برچسب:,

] [ 10:56 ] [ الی... ]

[ ]

:|

[ سه شنبه 4 / 4 / 1391برچسب:,

] [ 10:50 ] [ الی... ]

[ ]

بدون شرح...

[ سه شنبه 4 / 4 / 1391برچسب:,

] [ 10:48 ] [ الی... ]

[ ]