از دلم دلگیرم

از " تـــو " دلـگیـــر نیستَــــم ...

اَز دلـَــم دلـگیـــرَم !

کــــه نَبــــودَنـتــ ــ را صَبــــورانــــ ﮧ تحمـــــل میکـنَــــد ... بـﮯ هیـــچ شِـکــــوه اﮮ!!

[ جمعه 7 / 4 / 1391برچسب:,

] [ 11:33 ] [ الی... ]

[ ]

خیلی چیزهاست که نمیفهمیم

عاشق زمستان و برفم ، او را نمی دانم ...

من و زمستان ، هیچوقت او را نفهمیدیم.

[ جمعه 7 / 4 / 1391برچسب:,

] [ 11:27 ] [ الی... ]

[ ]

باید مرد بود

 زن قداست دارد،

 براى با او بودن  باید "مرد" بود !

 نه نر ... !

[ جمعه 7 / 4 / 1391برچسب:,

] [ 11:20 ] [ الی... ]

[ ]