دوستی

من خوشحالم که خودم هستم

زيرا من شبيه تو نيستم

تو هم خوشحال باش که خودت هستي

چون اصلا ً شبيه من نيستي

براي همين است که ما مي توانيم با هم دوست باشيم

... و چه خوب است دوستي دو تا آدم مثل ما

که اصلا ً شبيه هم نيستند

اما همديگر را دوست دارندشل سيلور استاين

 

[ شنبه 3 / 5 / 1391برچسب:,

] [ 12:46 ] [ الی... ]

[ ]