جرئت داری؟؟؟؟بگو!!

مهم نیــس دیگران پشـــت سرم چی میگن !

مهم اینه :

جرات ندارن تو روم اون حرفا رو بزنن...!!

 

[ جمعه 4 / 5 / 1391برچسب:تو روم,جرئت,حرف زدن,

] [ 15:26 ] [ الی... ]

[ ]

چی داریم بگیم؟؟؟

 به دنیا آمد تا دختر کسی شود ، ازدواج کرد تا همدم کسی شود

بچه دار شد تا مادر کسی شود ، برای همه کسی شد، اما خودش بیکس ماند...


[ جمعه 4 / 5 / 1391برچسب:,

] [ 15:24 ] [ الی... ]

[ ]

:(

 

قرآن

لبــــِ طاقچه هایمان؛

خاکـــــ میخورد

و ما ...

لبِ پرتگاه ها ؛

تابــــــ میخوریم !!

 

 

[ جمعه 4 / 5 / 1391برچسب:قرآن,پرتگاه,

] [ 15:22 ] [ الی... ]

[ ]