دلم از آدما گرفته

 

 

 

 

به سرنوشت بگویید:

اسباب بازی هایش بی جان نیستند

آدمند

میشکنند

آرام تر...

_______________________________________________________________________

همش یه چی میشه که آدم ناراحت میشه

تو زندگی هممون لحظاتی بوده که حس کردیم تهشه

[ یک شنبه 3 / 6 / 1391برچسب:آرامتر,

] [ 11:42 ] [ الی... ]

[ ]