آمین

 خدا جون...

ازت نميخوام كه زندگيمو آسونتر كني،

ولي ازت ميخوام كه قدرت مقابله بامشكلات رو بهم بدي

آمين

[ جمعه 11 / 5 / 1391برچسب:زندگی,آسونتر,توانایی مقابله,,

] [ 17:34 ] [ الی... ]

[ ]