جرئت داری؟؟؟؟بگو!!

مهم نیــس دیگران پشـــت سرم چی میگن !

مهم اینه :

جرات ندارن تو روم اون حرفا رو بزنن...!!

 

[ جمعه 4 / 5 / 1391برچسب:تو روم,جرئت,حرف زدن,

] [ 15:26 ] [ الی... ]

[ ]