:(

 

قرآن

لبــــِ طاقچه هایمان؛

خاکـــــ میخورد

و ما ...

لبِ پرتگاه ها ؛

تابــــــ میخوریم !!

 

 

[ جمعه 4 / 5 / 1391برچسب:قرآن,پرتگاه,

] [ 15:22 ] [ الی... ]

[ ]