عمق همدردی

این روزها

اگر خون هم گریه کنی


عمق همدردی دیگران با تو


یک کلمه است :


" آخـــــــی "

[ پنج شنبه 2 / 6 / 1391برچسب:آخی,همدردی,عمق همدردی,گریه,,

] [ 11:30 ] [ الی... ]

[ ]