با همسرتان مثل گوشیتان رفتار کنید :|

اگر آنگونه که با تلفن همراهتان برخورد می‌کنید

با همسرتان بر خورد میکردید اکنون خوشبخترین فردِ دنیا بودید…!

اگر هر روز شارژش میکردید…!

باهاش در روز از همه بیشتر صحبت میکردید…! ...

... پایِ صحبت‌هایش می نشستید…!

پیغام‌هایش را دریافت میکردید…!

پول خرجش میکردید…!

براش زیور آلاتِ تزئینی میخرید…!

دورش یک محافظ محکم میکشیدید…!

در نبودش احساسِ کمبود میکردید…!

حاضر نبودید کسی‌ نزدیکش شود حتی…!

مطالبِ خصوصیتان را به حافظه اش میسپردید…!

همیشه و همه‌جا همراهتان بود حتی در اوج تنهایی‌…!

و اگر همیشه….همراهِ اولتان بود………….

با داشتن یک همسر خوب و مهربان هیچکس تنها نیست…! —–

شادی را علت باش نه شریک

وغم را شریک باش نه دلیل

 

-------------------------------------------------------------

ودیگر هیچ...

[ چهار شنبه 9 / 11 / 1391برچسب:با,همسرت,ان,مث,گوشی,تان,رفتار,کنید,

] [ 17:50 ] [ الی... ]

[ ]