گرگ،گرگ است

بعضی گرگها به این زیبایی هستند..باور کنید..اما گرگ هستند..

 

[ پنج شنبه 5 / 5 / 1391برچسب:گرگ,گرگ صفت,,

] [ 11:14 ] [ الی... ]

[ ]