عشق چیه؟

عشق فقط عزیزمو دوستت دارم نیس!
عشق اینه که تو هر شرایطی باهاش باشی حتی اگه نفهمه
..

 

[ چهار شنبه 5 / 4 / 1391برچسب:,

] [ 14:8 ] [ الی... ]

[ ]

تو کجایی سهراب ؟

آب را گل کردند

چشم ها را بستند و چه با دل کردند ...

وای سهراب کجایی آخر ؟ ...

زخم ها بر دل عاشق کردند

خون به چشمان شقایق کردند ...

تو کجایی سهراب ؟

که همین نزدیکی عشق را دار زدند ،

همه جا سایه ی دیوار زدند ...

ای سهراب کجایی که ببینی حالا دل خوش مثقالی است! ....

دل خوش سیری چند ؟

صبر کن سهراب...گفته بودی قایقی خواهی ساخت...!

قایقت جا دارد؟

من هم از همهمه ی اهل زمین دلگیرم

[ چهار شنبه 5 / 4 / 1391برچسب:,

] [ 13:56 ] [ الی... ]

[ ]

مرد باش

مرد باید
وقتی عشقش عصبانیه , ناراحته , میخواد داد بزنه
وایسه روبروش بگه :
تو چشام نیگا کن , بهت میگم تو چشام نیگا کن
حالا داد بزن , بگو از چی ناراحتی
... ... بعد عشقش داد بزنه , گله کنه , فریاد بکشه , گریه کنه
... حتی با مشتای زنونه ش بکوبه تو بغله مرد
آخرش خسته میشه میزنه زیر گریه
همونجا باید بغلش کنه
نذاره تنها باشه
حرف نزنه ها , توضیح نده ها
فقط نذاره احساس کنه تنهاست
مرد باید گاهی وقتا مردونگیشو با سکوت ثابت کنه...!

[ چهار شنبه 5 / 4 / 1391برچسب:,

] [ 13:24 ] [ الی... ]

[ ]