امسال روزه میگیری؟؟؟؟؟

- امسال روزه می گیری؟

+ اگه خدا بخواد...

-
منم می گیرم، ولی کدوم پزشک این همه سختی رو واسه بدن تایید میکنه؟

+
همون که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کنه...

http://www.pic.iran-forum.ir/images/yuyqrev5c0iemz0z753.jpg

[ پنج شنبه 5 / 5 / 1391برچسب:,

] [ 11:21 ] [ الی... ]

[ ]

زندگی کن

پرسیدم.....

چطور ، بهتر زندگی کنم ؟

با كمی مكث جواب داد :

گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ،

با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ،

وبدون ترس برای آینده آماده شو .

ایمان را نگهدار وترس را به گوشه ای انداز .

شک هایت را باور نکن ،

وهیچگاه به باورهایت شک نکن .

زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیكه بدانی چطور زندگی کنی!!

 

 

[ پنج شنبه 5 / 5 / 1391برچسب:,

] [ 11:18 ] [ الی... ]

[ ]

گرگ،گرگ است

بعضی گرگها به این زیبایی هستند..باور کنید..اما گرگ هستند..

 

[ پنج شنبه 5 / 5 / 1391برچسب:گرگ,گرگ صفت,,

] [ 11:14 ] [ الی... ]

[ ]