سادگی

سادگی را دو ست دارم


مثل این جمله:


"تو تمام منی"

=============================================

بعضی از ماها تو زندگیمون خیلی میخوایم...

یعنی زیادی میخوایم

نمیدونم چرا اینجوریه گاهی یه حرف ولی از ته دل میتونه آدمو سرپا کنه

این درست نیستکه همش چیزای زیاد میخوای

همه بهم میگن تو چقد قانعی

اما خودم میگم قانع نیستم ولی همین یه حرف ساده بیشتر از تمام دنیا واسم ارزش داره...

[ چهار شنبه 9 / 11 / 1391برچسب:تو,مال,منی,,

] [ 17:13 ] [ الی... ]

[ ]