خدا یا شیطان؟!

انتخاب با توست...خدا یا شیطان؟

و اگر میدانستی خدا چقدر مشتاق بازگشت توست
بی درنگ جان میسپردی...

 

[ سه شنبه 15 / 5 / 1391برچسب:خدا یا شیطان,مشتاق بازگشت,انتخاب,

] [ 21:26 ] [ الی... ]

[ ]